Gamfeldt2013: Gemengde bossen leveren meer ecosysteemdiensten

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Gamfeldt en collega’s bestudeerden 400,000 km2 bos en analyseerden de ecosysteemdiensten die de bossen leveren. Bossen met meerdere boomsoorten leveren meer van vrijwel alle diensten, inclusief hout, koolstofopslag, wild, en bessen. De productie van biomassa was 50% hoger voor bossen met vijf boomsoorten dan voor bossen met slechts een boomsoort. Lees het hele artikel in Nature Communications.