Frey2016: Buffercapaciteit van oude bossen om het klimaat lokaal te stabiliseren

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Frey en collega’s modelleren het effect van oerbossen op de temperature in een warmer wordend klimaat. Ze vinden dat zulke bossen een bufferfunctie hebben en de locale maximum temperatuur kunnen verlagen met 2.5oC. Daarom is het belangrijk om oerbossen te bewaren en om bosbouwmethoden aan te passen zodat eigenschappen van oerbossen behouden blijven; dit als “verzekering” tegen het verlies vanbiodiversiteit. Lees het hele artikel in Science Advances.