Frey2016: Gammelskog minskar klimatförändringar lokalt

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Frey m. fl. modellerar klimatförändringarnas konsekvenser lokalt med ett finmaskigt nät. De finner att gammelskog fungerar som buffert så att temperaturhöjning minskas med uppemot 2.5oC. Därför kan ett stopp för avverkning av gammelskog och skogsskötselmetoder som härmar gammelskog hjälpa till som en slags försäkring mot utarmning av den biologiska mångfalden. Läs hela artikeln i Science Advances.