Forskarupprop2018 mot användning av hela träd till bioenergi

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Nästan 800 forskare skriver i januari 2018 till EU-parlamentet att förbränning av hela träd för bioenergi (till skillnad från förbränning av grenar och toppar och restprodukter i industrin) inte borde få räknas som förnyelsebar energi.