Formas2007: Bioenergi – till vad och hur mycket

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Forskningsrådet Formas har låtit ett antal forskare skriva en rapport (2007) om olika aspekter av biobränslen. Vad kan vi använda, hur förhåller det sig till annan markanvändning såsom matproduktion. Rapporten sätter några frågetecken och en slutsats är att biobränslen inte kommer att räcka för att ersätta all fossil energi. En del av slutsatserna är lite väl optimistiska och det finns en hel del nyare forskning som pekar på att biobränslen, i synnerhet från skogen inte är en så lysande idé. Rapporten går att ladda ner här.