Felton2016: Vervang monoculturen door gemengde bossen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Felton en collega’s scrhijven een overzichtsartikel over het vervangen van monoculturen van sparren door gemengde bossen, met sparren en berken, of sparren en dennen. De gemengde bossen zijn beter voor de biodiversiteit en zijn minder vatbaar voor ziektes en insectenplagen. De verwachting is ook dat stormen minder nadelige gevolgen zullen hebben op gemengde bossen. De zweedse regering heeft steun voor het overgaan naar gemengde bossen ter beschikking gesteld na de zeer zware storm Gudrun (2005), om de ongeveer 75 miljoen m3 bos te vervangen. De auteurs discussieren het feit dat de meeste landeigenaars niet overgingen naar gemengde bossen omdat ze niet zeker waren over de voordelen. De omgewaaide bossen werden daardoor opnieuw beplant met sparren. Lees het hele artikel in Ambio.