Felton2016: Ersätta monokulturer med blandade skogar

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Felton m. fl. sammanställer litteraturen om att ersätta rena granbestånd med blandningar gran-björk eller gran-tall. Detta får direkt positiv effekt för biologisk mångfald och innebär minskad risk för sjukdomar och angrepp av skadedjur. Även stormskador skulle minska på grund av detta. Efter stormen Gudrun införde regeringen subventioner för att ersätta de 75 milj m3 skog som föll med blandskog. Författarna diskuterar varför detta inte hände utifrån att en osäkerhet rådde bland skogsägare varför de valde att åter plantera gran, trots de uppenbara fördelarna med blandskog. Läs hela artikeln i Ambio.