Ellison2017: Skogen är avgörande för tillgången på vatten

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Ellison med kollegor argumenterar för att skogen är otroligt viktig för hur vattnet flödar i ekosystemen. Människans tillgång på vatten är beroende av skogen, och skogen är också mycket viktig för att kyla ner temperaturen lokalt. Läs mer i Global Environmental Change.