Elison2017: Bomen, bos en water: inzichten voor een hete wereld.

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Elison en medewerkers schrijven een overzichtsartikel over hoe het samenspel van bos, water en energie zorgt voor de opslag van kooldioxide in bossen, het koelen van land en het verdelen van water. De auteurs stellen dat water- en energiecycli in bossen niet op hun juiste waarde worden geschat in de regionale, nationale en globale besluiten als het gaat om klimaataanpassingen en het gebruik van land- en waterhulpbronnen. Ze pleideren ervoor meer gewicht toe te kennen aan de hydrologische en afkoelende effecten van bossen, en om het vastleggen van koolstof meer als een waardevol bijproduct te zien. Lees het hele artikel in Global Environmental Change.