Johnston2015: Elda ved för att rädda jorden?

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Johnston och Van Kooten (2015) skriver om avvägningen mellan att elda med vedbaserad bioenergi kontra fossil energi. De beräknar att utsläppen från vedbaserad bioenergi överstiger de från fossila källor på en tidskala upp till 100 år. Det vill säga att det tar upp till 100 år för att nå klimatfördelar med eldning av vedbaserad bioenergi. Således kan en snabb omställning till en biobaserad ekonomi leda till att vi når tipping points i klimatet. Artikelförfattarna ifrågasätter biobränslenas påstådda klimatneutralitet. Läs hela artikeln i Ecological Economics. Ett nedladdningsbart dokument kan hittas här.