Holm2015: Ändrad skogsskötsel ger fler ekosystemtjänster från den boreala skogen

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Stig-Olof Holm skriver att om vi återskapar semi-naturliga blandskogar istället för trädplantager så får vi en mer motståndskraftig skog. Detta betyder att det lagras mer kol i skogen, och samtidigt blir skogen inte lika känslig för störningar från insektangrepp, storm med mera. Även andra ekosystemtjänster än träproduktion fungerar bättre i sådana skogar. Läs hela artikeln i Journal of Sustainable Forestry.