Ehrlich2013: Kan vi förebygga civilisationens undergång?

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Ehrlich och Ehrlich ger en dyster bild av samhällets tillstånd. De hävdar bestämt att en global kollaps av civilisationen är sannolik på grund överbefolkning, överkonsumtion och dåliga teknikval. Detta kan bara förebyggas med dramatiska förändringar i vårt sätt att leva. Läs hela artikeln i Proceedings of the Royal Society.