EASAC2017: Bränn inte hela träd för bioenergi

Last Updated on August 21, 2021 by admin

EASAC är ett rådgivande organ till EU, som organiseras av alla vetenskapsakademier i EU-länderna. I denna rapport granskar EASAC vilka funktioner skogen har och konflikterna kring dess användning. De går igenom forskningen om bioenergi från skog, och rekommenderar att hela träd inte används till bioenergi, därför att det har negativa klimateffekter. En uppföljande rapport från 2019 som går igenom ny forskning drar samma slutsats.