Demirbas2004: Förbränningsegenskaper av biobränslen

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Demirbas sammanfattar egenskaper av olika biobränslen vid förbränning, i synnerhet innehållet i de olika molekyler och kemiska element. Av intresse här är att kolinnehållet i biobränslen ligger mellan 42 och 54% av den totala vikten. Vi använder 50% eftersom svenska myndigheter räknar med den siffran. Det betyder att 1 kg biobränsle innehåller ungefär 500 g kol, vilket ger upphov till 1.83 kg CO2 vid förbränning. Läs hela artikel i Progress in Energy and Combustion Science.