Demirbas2004: Eigenschappen van biobrandstoffen bij verbranding

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Demirbas vat de verbrandingseigenschappen van verschillende organische materialen samen, en kijkt in het bijzonder naar de moleculaire compositie en die in chemische elementen. Hier is vooral koolstof interessant, en de auteur schat dat tussen de 42 en 54% of het totale gewich van biobrandstoffen koolstof is. Wij gebruiken hier een waarde van 50% om dat zweedse overheidsinstanties dat ook doen. Dit betekent dat 1 kg biobrandstof ongeveer 500 g koolstof bevat, wat bij verbranding 1.83 kg CO2 geeft. Lees het hele artikel in Progress in Energy and Combustion Science.