DeCicco2018: Dags att omvärdera bioenergins nytta för klimatet.

Last Updated on August 21, 2021 by admin

John M. DeCicco and William H. Schlesinger skriver en opinionsartikel i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift om att vi behöver överväga om bioenergi är en klok lösning i och med klimatproblemet. De menar att bioenergins uppgång är störstadels på grund av politiska stimulanser men att dessa åtgärder inte baseras på en heltäckande analys. Det som saknas är kollagret i biosfären som minskar när t ex skog huggs för att omsättas (delvis) till bioenergi. För att ta maximal hjälp av biosfären i att minska klimatproblemet bör istället upptag av koldioxid optimeras. Läs hela artikeln i PNAS.