DeCicco2011: Bio-energie en koolstof

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Er zijn richtlijnen die het gebruik van bioenergie in de energie-, transport- en de agrarische sector voorschrijven om het milieu te verbeteren. Er wordt dan van uit gegaan dat bioenergie een lagere uitstoot geeft. Hier wordt door DeCicco een methode voorgesteld voor levenscyclusanalyse die uit gaat van koolstof op jaarbasis (Annual Basis Carbon, ABC) om koolstofreserves en koolstofstromen te kunnen achterhalen (en ook andere broeikasgassen) onder de hele keten van energieleveranties en gebruik. Dit maakt het mogelijk om uitstoot van kooldioxide op dezelfde manier te behandelen, ongeacht of de oorsprong van fossiele brandstoffen komt of van bioenergie. Lees het artikel hier.