DeCicco2011: Biobränslen och kolet

Riktlinjer förordar i allmänhet biobränslen inom energi-, transport- och jordbrukssektorn av miljöskäl. Biobränslen antas ha lägre växthusgasutsläpp. Här föreslår DeCicco en livscykelanalys-metod som använder kol på årsbasis (Annual Basis Carbon; ABC) för att spåra förråd och flöden av kol samt andra växthusgaser under hela bränsleförsörjningskedjan. Detta gör det möjligt att behandla koldioxidutsläpp lika oavsett om bränslet är av biologiskt eller fossilt ursprung. Läs artikeln på SpringerLink här.