Dean2016: Intensivt skogsbruk minskar markkol

Last Updated on November 2, 2021 by admin

Dean m. fl. har sammanställt den motstridiga litteraturen om skogsbrukets inverkan på markkol. Det finns tre kategorier studier, empiriska över korta och medellånga tidsperioder, och längre modelleringsstudier. De studier som utförts över en kortare tid visar att skogsbruk inte påverkar markkolet, det vill säga utfallet ligger inom felmarginalen. De längre empiriska studierna och modelleringsstudierna pekar dock båda på att den totala mängden kol som lagras i marken minskar efter att gammelskog tagits bort, för att stabiliseras på en lägre nivå på sikt. Läs hela studien i Global Change Biology.