Dean2016: Intensieve bosbouw vermindert koolstofopslag in de grond

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Dean en collega’s hebben de wetenschappelijke literature samengevat over de koolstofopslag in intensief beheerde bossen. Ze bekeken drie categorieen studies: empirische korte- en middellange-termijn studies, and modelleringsstudies, meestal over een lagere periode. Korttijdsstudies geven geen eenduidig antwoord omdat de uitstoot rond 0 schommelt. Empirische studies over een langere periode en modelleringsstudies geven echter als eenduidig antwoord dat de hoeveelheid koolstof in de grond vermindert op termijn, als oerbossen worden gekapt en vervangen door plantages die regelmatig weer gekapt worden. Lees het hele artikel in Global Change Biology.