Clemmensen2013: Wortels en schimmels sturen koolstofopslag in bossen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Clemmensen en collega’s schrijven in Science over de samenwerking tussen boomwortels en schimmels die leidt tot opslag van koolstof in de grond. Ze schatten dat 50-70% van de koolstof in boreale bossen onder de grond ligt. De studies is gebaseer op 14C datering van organisch materiaal van eilanden waar niet vaak bosbranden hadden gewoed. Lees het hele artikel.