Clemmensen2013: Rötter och svamp styr kollagring i den boreala skogen

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Clemmensen m.fl. skriver i Science om trädrötter och svampar som genom att bilda mykorrhiza tillsammans lagrar kol i marken. 50-70% av skogens kol lagras i marken enligt denna studie, som baseras på kol14 datering av jordlager upp till en meters djup från öar som är i varierande grad påverkade av bränder. Läs hela artikeln.