Clark2016: Dagens klimatpolitik kommer verkas i årtusenden

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Clark m.fl. har satt in klimatförändringar de senaste 250 åren i ett längre perspektiv och finner att uppvärmningen går 50 gånger snabbare än vad är normalt mellan istid och varmare perioder. De argumenterar för att klimatpolitiken nu kommer ha konsekvenser under åtminstone 10 000 år framåt. Läs hela artikeln i Nature Climate Change.