Cintas2017: Skogens roll för bioenergi

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Cintas med kollegor argumenterar för att skogen borde användas för att substitutera fossila bränslen. De modellerar två energiscenarier och fyra skogsbruksscenarier och räknar på ett annat sätt än de som argumenterar för att bioenergi från skog ger en kolskuld för att det tar tid för träden att växa upp igen. Läs mer i Forest Ecology and Management.