Ciancio2006: Omvandling av bokskog till kontinuitetsbruk

Ciancio m. fl. beskriver hur bokskogsplantage i centrala Italien omvandlas till kontinuitetsskogar för att förebygga den erosion och förlust av biologisk mångfald som kalhyggesbruk medför. Genom experiment med olika gallringsscenarion kommer de fram till en metod för att skörda träd med minskad påverkan på andra ekosystemtjänster. Läs hela artikeln i Forest Ecology and Management.