Ceballos2015: Det sjätte stora massutdöendet är här

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Ceballos m.fl. räknar fram att utdöendet av olika högre djur går upp till hundra gånger fortare på grund av mänsklig aktivitet. Författarna underlåter att skriva att de flesta av dessa arter levde på öar vilket gjort dem känsligare för invasiva arter (t.ex. råttor) och att inte många kontinentala arter dött ut. Å andra sidan finns det på kontinenter en stor utdöendeskuld på grund av habitatminskning. Läs hela artikel i Science Advances.