Ceballos2015: De zesde grote golf van uitsterven is begonnen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Ceballos en collega’s berekenen dat het uitsterven van hogere dieren meer dan honderd keer sneller gaat door menselijk toedoen. Ze zeggen er niet bij dat de meeste van deze soorten op eilanden leefden, waardoor deze soortenkwetsbaarder waren voor exotische soorten (bijv. ratten), en dat niet veel continentale soorten uitgestorven zijn. Aan de andere kant is er zeker een grote uitsterfschuld als gevolg van habitatversnippering. Lees het hele artikel in Science Advances.