Linder1992: Förändringar i norra Sveriges skogar 1870-1991

Linder och Östlund beskriver skogshistoriken i norra Sverige mellan 1870 och 1991, och drar slutsatsen att det moderna skogsbruket förändrat skogen i grunden. Läs mer här.

Gottfried2012: Hur svarar fjällväxter på klimatförändringar?

Gottfried m. fl. (2012) beskriver hur det går att spåra påtagliga förändringar i fjällvegetation på alla Europas bergkedjor inom loppet av mindre än ett decennium. Detta förebådar en gradvis nedgång för habitat och ekosystem i fjällregioner. Läs hela artikeln i Nature Climate Change.