Artikelen in het Nederlands.

More of everything

Dit is een nieuwe film (2021) waar onderzoekers de Zweedse bosbouwmethodes becommentariëren. De film heeft een eigen website of je kunt hem hier zien.

Jonsson2016: Meer dood hout in zuid Zweden vanwege stormen, niet vanwege andere bosbouw

Jonsson en collega’s analyzeren de hoeveelheid dood hout in bossen in Zweden omdat dit belangrijk is voor de biodiversiteit. Daarom is een van de doelen van de bosbouwpolitiek is om te zorgen dat er meer dood hout komt, en de hoeveelheid dood hout is toegenomen met 25% sinds 1995, maar dat komt voornamelijk doot stormen en niet door veranderd bosbouwbeleid. Bovendien is de toename beperkt tot het zuiden van het land, in het noorden is de hoeveeelheid dood hout constant, of het wordt zelfs minder. Lees het hele artikel in Forest Ecology and Management.

Liang2016: Gemengd bos is productiever dan naaldbos

Liang en medeworkers hebben 750 000 bossen onderzocht in 44 landen en concluderen dat gebieden met meer soorten bomen meer hout produceren. Lees meer in Science.

Achat2015: De hoveelheid in de bodem gebonden koolstof vermindert door intensieve bosbouw

Achat en collega’s analyseren een grote hoeveelheid oudere studies over het inbinden van koolstof in bosgrond. Ze concluderen dat indien men takken en boomtoppen verwijdert na het omhakken van een bos (in plaats van alleen stammen) de hoeveelheid koolstof in de bosgrond sterker afneemt dan wanner takken en boomtoppen achterblijven. In de analyse werden gegevens van diepe grondlagen meegenomen. Lees meer in Nature Scientific Reports.

Svensson2018: Fragmentering van wouden maakt natuurbehoudsdoelen moeilijk haalbaar

Svenssen en collega’s analyseren hoe de wouden in de binnenlanden van Norrland meer en meer gefragmenteerd zijn gedurende de laatste 50 jaar. Ze bediscussieren det hat moeilijk zal zijn om de AIChi doelen te halen en de bossen opnieuw met elkaar te verbinden zodat soorten zich kunnen verspreiden over het landschap. Lees meer in Conservation Biology.

Körner2017: Leeftijd van bomen is belangrijker voor het inbinden van kooldioxide dan groeisnelheid

Volgens Körner is de leeftijd van bomen belangrijker voor het inbinden van kooldioxide in bosgrond uit de atmosfeer dan groeisnelheid van de bomen. Snelgroeiende bomen leiden alleen tot een snellere koolstofcyclus. Lees meer in Science.

Griscom2017: Natuurlijke oplossingen voor het klimaatprobleem

Griscom en medewerkers doen een aantal voorstellen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en die tegelijkertijd de situatie voor de biodiversiteit verbeteren. Onder andere noemen ze herbebossing, het vermijden van ontbossing, herstellen van natte gebieden (wetlands) en het gebruik van biochar. Samen kunnen deze voorstellen een derde van de vermindering van uitstoot van broeikasgassen bijdragen tot 2030 om het klimaat onder de twee-graden opwarming te houden. Lees het hele artikel in PNAS.

Sterkenburg2019: Kaalslag zorgt voor afsterven myccorrhizaschimmels.

Sterkenburg en kollega’s hebben onderzocht wat er gebeurt met myccorrhizaschimmels als een dennenbos wordt omgehakt, waar verschillende hoeveelheden bomen blijven staan. Als slechts 5% van de bomen blijven staan, wat voldoet aan de FSC standaard, verdwijnt 75% van de myccorrhizaschimmels. Het kan tot 90 jaar duren voor dezelfde schimmelflora teruggekeerd is, maar voor zeldzame soorten kan dit nog veel langer duren. Lees het hele artikel in Journal of Applied Ecology.

Nieminen2018: Schoonmaken van sloten in bossen geeft slibrijk water

Als afwateringssloten in bossen worden schoongemaakt door het aangehoopte slib te verwijderen, wordt dit vaak gedumpt in ander water met eutrofiering als gevolg. Det heeft meestal een negatieve invloed op de biodiversiteit.  Nieminen en collega’s hebben onderzocht of het mogelijk is om de verspreiding van slib te voorkomen, maar dit lijkt moeilijk. Lees het hele artikel in Ambio.

Williams2017: Bomen komplementeren elkaar om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen

Williams en collega’s beschrijven hoe bomen de beschikbare ruimte gebruiken om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. Als er meerdere soorten bomen zijn is het makkelijker om de “gaten te vullen” en zodoende wordt meer biomassa geproduceerd. De auteurs hebben op 37 verschillende plekken in Quebec (Canada) metingen gedaan gedurende vier jaar. Monoculteren werden vergeleken met een proefgebied met 12 soorten bomen. Door snelgroeiende boomsoorten, die slecht tegen schaduw kunnen te combineren met langzaamgroeiende soorten kan een grotere productie van biomassa bereikt worden. Lees de hele studie in Nature Ecology and Evolution.