More of everything

Detta är en ny film där forskare skärskådar den svenska skogsbruksmodellen. Filmen har egen website moreofeverything-film.org eller kan ses direkt här.

Ut i naturen (NRK): Skogen verden glemte

Norge bidrar årligen med 2,4 miljarder kronor till skydd av tropiska skogar för klimatets skull. Men den norska skogen lagrar mycket mer kol än tropiska skogar. Hur kan det vara möjligt – och vad kan man göra med det?

Norsk dokumentär om den boreala skogen och klimatet som visades på NRK:s Ut i naturen (2014). Se dokumentären Skogen verden glemte här.

 

 

Bringing back the light

Kanadensisk film om restaurering av plantager genom att selektivt ta bort träd för att få mer ljus in i skogen. Bra samarbete mellan skogsekologer och ursprungsbefolkningen i västra Kanada.

Kalla Fakta (TV4) granskar klimatkompensering

Svenska Energimyndigheten kritiseras för att de köper kolkrediter från ett stort trädplanteringsprojekt i Kachung i Uganda. Myndigheten har skrivit under ett 20-årigt avtal, värt drygt 36 miljoner kronor, med det norska skogsbolaget Green Resources. De ca 6000 bönder som tidigare har brukat markerna eller haft bete där har tvingats bort från sina marker. De har förlorat sina inkomstkällor och flera har gripits, fängslats eller fått sina djur beslagtagna. Se reportage från Kalla Fakta (november 2015) här. 

Smart hänsyn i skogen?

Forskningsprojektet “Smart Hänsyn i Skogen” lät föreningen Skydda Skogen leda en exkursion i Bergslagen år 2012. Filmen visar tydligt att hänsynen har brister ur biologisk mångfalds-perspektiv men även ur klimat-perspektiv.

Den svenska skogsbruksmodellen

Denna korta film (4 min) visar på ett lättsmält sätt hur det ser ut i den svenska skogen.

Suzanne Simard: svampnätverk i skogen

Träd i skogen länkas ihop av ett nätverk av mykorrhizasvampar. Mykorrhizasvampar kan lättare utvinna näringsämnen och mineral ur marken än vad växter kan, och svamparna ger en del av dessa näringsämnen och mineral till växten i utbyte mot kolhydrater, som svamparna inte kan producera själva. Genom detta nätverk av svamp kopplas rötterna mellan träden ihop av hyfer, svamptrådar. Dessa nätverk är viktiga för hela skogen men också för kolinlagringen och måste därmed bevaras. Därför ska markberedning undvikas. Professor Suzanne Simard (institutionen för skogsvetenskap, University of British Columbia) berättar om det i en TED föreläsning “The networked beauty of forests”:

Citat från föreläsningen: “Hela världen snyter sig med våra gammelskogar”. Läs mer på hennes webbplats.

Averill m. fl. (2014) jämför två olika grupper av mykorrhiza-svamp som är involverade i nedbrytning av organiskt material. Jordar i ekosystem som domineras av växter som samarbetar med ekto- och ericoid mykorrhiza (EEM-svampar) är vanliga i tempererade och boreala ekosystem, men finns också i tropikerna. Dessa jordar innehåller 70% mer kol per kväve-enhet än jordar i ekosystem som domineras av arbuskulär mykorrhiza (AM-svampar), som mestadels återfinns i tropikerna. EEM-svamparna producerar enzymer som ger dem större tillgång till organiska kvävekällor. Detta minskar nedbrytningshastigheten och således lagras mer kol i jorden. AM-svamparna saknar många av dessa enzymer och därför går nedbrytningen av kol i jorden snabbare. Läs hela artikeln i Nature. En editorial i samma nummer av tidskriften tillför lite extra krydda i och med upptäckten att det osynliga är minst lika viktigt som det synliga när det gäller kolinlagring.