Buonocore2013: Miljökostnaden av skogsbruket

Buonocore m. fl. beräknar hur mycket energi som krävs för att få ut energi från skogen i Italien. Ett vanligt sätt att mäta detta är Energy Return on Investment, kvoten mellan energi som man får ut och den man behöver i processen. För att framställa pellets kommer de fram till en faktor 22, vilket är mycket högre än biodiesel (1.3) men mindre än fossilolja eller vattenkraft. Läs hela artikeln i Ecological Modelling.