Buonocore2013: De milieukosten van bosbouw

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Buonocore en collega’s berkenen hoe veel energie nodig is om energie uit bossen te krijgen in Italië. De gebruikelijke methode hiervoor is de “Energy Return on Investment”, de verhouding tussen de energie die je kunt uitwinnen en de energie die je moet investeren in het proces. Voor het maken van pellets vinden de auteurs een factor 22, veel hoger dan biodiesel (1.3) maar lager dan fossiele energiebronnen of waterkracht. Lees het hele artikel in Ecological Modelling.