Buchholz2014: Koolstoftransport in diepe grondlagen

Last Updated on December 22, 2021 by admin

Buchholz en collega’s hebben de hoeveelheid koolstof in diepe lagen onder de grond in het noord-oosten van de U.S.A. genalyseerd. Normaal gesproken worden de diepe grondlagen niet meegenomen in berekeningen van koolstoftransport. Door het gebruik van grote machines in de bosbouw worden echter deze grondlagen ook “omgeroerd”, en waarschijnlijk ook door ploegen, waardoor koolstof kan ontsnappen naar de atmosfeer. Analyses van de koolstofbalans die dit effect niet meenemen zijn in principe dus niet compleet, maar tot nu toe is er niet veel empirische data om het belang hiervan te schatten. Haal het hele artikel op van het tijdschrift GCB Bioenergy.