Buchholz2014: Kolflöden i djupa marklager i skogen

Last Updated on December 22, 2021 by admin

Buchholz m.fl. har analyserat mängden kol i djupa lager under skogen i nordöstra USA. Vanligtvis tar inte beräkningar av skogens kolflöden hänsyn till kol som är lagrad i mineraljorden. Det har dock visat att sig att skogsbruket “rör om” även på större djup genom stora maskiner och troligtvis även markberedning vilket kan släppa lagrad kol till atmosfären. Kolflödesanalyser som inte tar hänsyn till detta är således ofullständiga, men än finns det inte mycket komplett data att tillgå. Ladda ner hela artikeln ifrån GCB Bioenergy.