Bringing back the light

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Kanadensisk film om restaurering av plantager genom att selektivt ta bort träd för att få mer ljus in i skogen. Bra samarbete mellan skogsekologer och ursprungsbefolkningen i västra Kanada.