Bright2015 – Albedo och andra biogeofysikaliska resultat av skogsskötsel

Bright m. fl. skriver om att skogsbruk och annan markanvändning inte bara förändrar kolbalansen, utan ger även biogeofysiska effekter, såsom påverkan på den infraröda värmestrålningsbudgeten och atmosfärisk turbulens, vilket leder till förändringar i flöden av värme, vattenånga, energi, koldioxid, andra spårgaser samt organiska och oorganiska aerosoler mellan markytan och atmosfären. Det tas sällan hänsyn till dessa biofysiska effekter i klimatpolitiken på grund av de många osäkerheter som råder gällande deras kvantifiering. I den här artikeln genomförs en litteraturstudie inom atmosfärsvetenskap och markekologi. Läs hela studien i Global Change Biology.