Bright2015 – Albedo en andre biogeofysische effecten van bosbouw

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Bright en collega’s schrijven dat bosbouw en ander landgebruik niet alleen de koolstofbalans verandert, maar dat dit ook andere gevolgen heeft zoals de een veranderde infrarood-stralingsbalans en turbulentie in de atmosfeer. Dit leidt tot veranderingen in de opname en uitstoot van warmte, waterdamp, kooldioxide en andere gassen, inclusief organische moleculen van de grond naar de atmosfeer. Omdat zulke effecten moeilijk te meten zijn worden ze meestal verwaarloosd in klimaatpolitiek. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de wetenschappelijke literatuur in dit onderwerp. Lees de hele studie in Global Change Biology.