Boysen2017: Det är svårt att hindra klimatförändringarna genom att lagra kol från odlad biomassa

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Boysen med kollegor uppskattar möjligheterna till att minska klimatförändringarna genom att odla biomassa som sedan används till långlivade produkter, alternativt bränns upp, varpå koldioxiden fångas upp och sedan lagras under marken (detta brukar kallas BECCS, bioenergy with carbon capture and storage, och IPCC:s scenarier beror av det). De finner att det skulle vara svårt att göra detta i tillräckligt stor skala eftersom det skulle konkurrera med matproduktion och med naturliga ekosystem. Dessutom skulle det kräva bevattning i stor skala och bättre teknologi för att fånga in kol. Läs mer i Earth’s Future.