Boyle2010: Förhistorisk landanvänding och kolbalans

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Boyle m.fl. modellerar förhistorisk avskogning och landanvändning i världen från 2000 f.Kr. framåt. De kommer fram till att tidigare studier baserade på iskärnor kan ha underskattat hur mycket tidig civilisation bidragit till utsläppen till atmosfären. Läs hela artikeln i Holocene.