Boyle2010: Prehistorisch gebruik van land en de koolstofbalans

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Boyle en collega’s modelleren prehistorische ontbossing en landgebruik in de hele wereld van 2000 jaar voor Christus tot nu. Op basis hiervan concluderen ze dat studies gebaseerd op ijskernen mogelijk de hoeveelheid koolstofdioxideuitstoot van prehistorische samenlevingen hebben onderschat. Lees het hele artikel in Holocene.