Last Updated on December 17, 2021 by admin

De Zweedse bosbouwindustrie stelt dat het goed is voor het klimaat om meer houtproducten te gebruiken, bijvoorbeeld om energieverslindend beton te vervangen in huizenbouw. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar deze modelleringsstudie – maar de scenario’s in dat artikel gaan ervan uit dat de totale consumptie (bijvoorbeeld van papier) onveranderd blijft. Zelf als er een milieuvoordeel geboekt kan worden door bijvoorbeeld beton te vervangen (substitueren) door hout, is het natuurlijk nóg beter voor het milieu als bepaalde producten helemaal niet gemaakt worden. Daar komt bij dat de stelling dat houtbouw beter is dan beton controversieel is, de klimaatwinst hiervan is onduidelijk. Als de voordelen van houtbouw voor het milieu marginaal zijn, zouden misschien andere factoren zoals de biodiversiteit zwaarder moeten tellen in afwegingen over het gebruik van bosbouwproducten. Om een duurzame samenleving te bereiken moeten sowieso alle menselijke activiteiten binnen de grenzen van het ecosysteem blijven.

Het ligt voor de hand om te denken dat het voordelig is voor het milieu als een proces minder energie verbruikt. Maar volgens de zogenaamde paradox van Jevons groeit het energiegebruik in de praktijk tóch doordat de “overgebleven” energie (of andere materialen) dan gebruikt worden voor andere doeleinden. Een economische modelleringsstudie concludeert dat de verhouding tussen bruto nationaalproduct en CO2-uitstoot zelfs minder kan worden door een verbeterde energie-efficiëntie. Dit zou betekenen dat de uitstoot per euro toeneemt. Andere onderzoekers trekken soortgelijke conclusies in een studie van historische data van de V.S. en Europa. We moeten voorkomen dat verbeteringen in de energie-efficiëntie opgegeten worden door een grotere consumptie. Dat geldt natuurlijk ook voor woningen.

Uitgaande van paradox van Jevons (die onderbouwd is met empirische gegevens) ligt het voor de hand dat bouwproducten gebaseerd op hout slechts ten dele betonconstructies vervangen. Dat betekent dus dat de totale hoeveelheid bouwprojecten toeneemt, en die gaat gepaard met een grote negatieve invloed op klimaat en milieu. Het is ook niet zeker dat het gebruik van bio-energie leidt tot verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Waarschijnlijker is dat het totale energiegebruik toeneemt als de samenleving meer energie beschikbaar heeft.