Booth2017: Bioenergi är inte klimatneutral.

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Mary Booth ifrågasätter om bioenergi verkligen är kol-neutral (noll-utsläpp). För att bioenergi ska kunna kallas ”low-carbon” måste två kriterier vara uppfyllda: 1) att råvaran kommer från restprodukter som annars skulle lämnas för att förmultna alternativt eldas upp utan att ta vara på energin, och 2) att utsläppen av koldioxid i samband med användning av bioenergin bör vara låg jämfört med alternativet. Hon finner att kriterium 1 är uppfylld ifall att svartlut används till värme- och/eller kraftproduktion men oftast inte för produktion av pellets som innehåller en hel del hela träd. För kriterium 2 beror utfallet på vilka ”restprodukter” används eftersom löv och grenar förmultnar snabbare än hela trästockar. Efter 40 år finner hon att utsläppen i samband med pelletsproduktion inte är noll utan ligger mellan 26% (för GROT) och 54% (för stockar) av den energin man fått ut. Tyvärr finns det bevis på att hela trästockar används i USA såväl som i Sverige (se figur).

(Från artikeln, figur 2): Trucks lined up waiting to deliver pellet feedstock to North Carolina plant owned by Enviva, the largest US pellet manufacturer. Much of the wood is tree trunks, not tops and limbs (Photo: Dogwood Alliance).

Slutligen påpekar Booth att studier som kommer till positiva slutsatser över bioenergins möjligheter att lösa klimatproblem brukar jämföra dem med fossila bränslen, men inte med mer effektiva förnybara källor som vind- eller solenergi, eller kärnkraft. Läs hela artikeln i Environmental Research Letters