GFC2015: Biobränslen borde inte klassas som förnybar energi

Last Updated on December 17, 2021 by admin

Global Forest Coalition skriver i sitt nyhetsbrev från mars 2015 om biobränslen. De argumenterar för att biobränslen inte ska räknas som förnybar energi inom EU:s direktiv. Ladda ner rapporten här (på engelska).