Nässén2012: Betong- eller trähus?

Nässén m.fl. jämför om det lönar sig att bygga i trä istället för betong vad gäller klimatutsläppen. Svaret är – det beror på. Många faktorer spelar in, som exempelvis energiåtgång under husets livslängd och vad som händer efter det. Inget hus står för evigt och substitutionseffekten är därför inte lika självklar som skogsnäringen vill få oss att tro. Läs hela artikeln i Building and Environment.