Berglund2009: Habitatkrav hos vedlevande arter

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Berglund, O’Hara och Jonsson (2009) uppskattar habitatkrav hos vedlevande arter i fragmenterade boreala naturskogar. De bygger en modell som förklarar spridningen av olika arter till stor del. Dock finns det skillnader mellan olika skogsrester som inte kan förutsägas med modellen och som antas bero på historik, spatiala faktorer eller på slumpen. Slutsatser om huruvida en biotop är skyddsvärd bör därför inte dras baserad bara på förekomsten av hotade arter. Läs hela artikeln i tidskriften Conservation Biology