Berglund2009: Habitateisen van in hout levende soorten

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Berglund, O’Hara en Jonsson (2009) proberen eisen die in hout levende soorten aan hun leefomgeving stellen te schatten in gefragmenteerde boreale bossen. Ze maakten een model die de verspreiding van verschillende soorten grotendeels verklaart. Er zijn echter verschillen tussen bosfragmenten die niet verklaard kunnen worden door het model, maar die gerelateerd zijn aan de historiek van het bos, ruimtelijke factoren, of toeval. De vraag of een bosfragment de moeite waard is om te beschermen kan daardoor niet alleen beantwoord worden door te kijken of er bedreigde soorten voorkomen. Lees het hele artikel in Conservation Biology.