Berglund2008: Sårbarhet för utdöende hos vedsvampar

Last Updated on August 21, 2021 by admin

Berglund och Jonsson (2008) uppskattar sårbarheten för utdöende hos vedlevande svampar i fragmenterade nordliga boreala skogar i Sverige genom att jämföra nyckelbiotoper som varit isolerade under olika långa perioder. En utdöendeskuld finns för arter som specialiserat sig på grova lågor och gammelskog, vilket visar på att det inte räcker med att bara spara nyckelbiotoper. Läs hela artikeln i tidskriften Biological Conservation.