Berglund2005: Utdöendeskuld hos lavar och svampar i boreala skogar

Berglund och Jonsson (2005) verifierar utdöendeskulden hos lavar och svampar i nordliga boreala skogar i Sverige genom att jämföra rester av gammelskog i ett skogsbrukslandskap med mindre gamla skogspartier inom ett våtmarksområde som under 1000-tals år har varit i dynamisk jämvikt. De finner att svampar snabbt minskar på grund av fragmentering av habitat medan mer lavar fanns kvar än det som förväntats jämfört med modellering. Läs artikeln i tidskriften Conservation Biology