Berglund2005: Uitsterfschuld van korstmossen en paddenstoelen in boreale bossen

Last Updated on November 3, 2021 by admin

Berglund en Jonsson (2005) controlleren de uitsterfschuld van korstmossen en paddestoelen in noordelijke boreale bossen in Zweden door resten oerbos in een bosbouwlandschap te vergelijken met minder oude bossen, in een drassig gebied dat duizenden jaren in een dynamisch evenwicht is geweest. Ze concluderen dat paddestoelen snel uachteruit gaan door habitatversnippering terwijl er meer korstmossen over waren dan verwacht gebaseerd op computermodellen. Lees het artikel in Conservation Biology.