Bentsen2017a: Kolskuld och dess amorteringstid

Last Updated on September 17, 2022 by admin

Denna översiktsartikel går igenom den vetenskapliga litteraturen om kolskuld och återbetalningstid. Det vill säga, hur lång tid tar det innan kolet från skogsråvaror åter har bundits in? Anledningen till undersökningen är att det finns rapporter som hävdar att återbetalningstiden är flera hundra år medan andra räknar sig fram till en handfull år bara. Vad gäller? Genom att använda en automatisk analys av 245 olika scenarion kommer Bentsen fram till själva modellen som använts, och de antaganden som gjorts (t ex här och här) förklarar skillnaden i återbetalningstid. Andra faktorer är hur mycket kol som sparas in om man ersätter fossilt kol med biobränslen, och vilka delar av träden som eldas upp. Det senare förutsätter att det finns rester om vi hugger skog för virke. Det är inte heller säkert att all bioenergi verkligen ersätter fossil energi. Slutsatsen blir då att det är vanskligt att göra politik baserad på enskilda vetenskapliga artiklar och att man ska granska premisserna för en studie noggrant.

Läs hela studien Renewable och Sustainable Energy Reviews.